Zoek op trefwoord, naam of systeem:

Blog

 • 4
  maart
  2016
  Edwin Houben, Technology Professional

  Windows 10: Strategisch migreren

  Veel organisaties zijn momenteel bezig met de vraagstukken “Gaan we migreren naar Windows 10 of moeten we nog even wachten?” en “Gaan we BYOD, COPE, VDI ondersteunen of leveren we alleen maar laptops en fat clients?”.

  Om deze vragen te kunnen beantwoorden is er een aantal factoren waarmee End User Computing verantwoordelijken, architecten en planners rekening moeten houden. Deze factoren zijn:

  • Behoeften van de eindgebruikers;
  • Volwassenheid van Windows 10;
  • Is het ecosysteem er klaar voor;
  • De EUC visie en IT roadmap voor de komende 5 jaar.

  Naast bovenstaande factoren is er ook een aantal uitdagingen waarmee organisaties rekening dienen te houden:

  • Windows 10 krijgt een serie van lopende updates na release. Deze lopende updates hebben impact op de volwassenheid van het operating system en de geschiktheid van de organisatie.
  • Veel kritieke Windows 10 organisatie security en managementfuncties komen in de loop van Q1 2016 pas beschikbaar. Een voorbeeld is het volledige SCCM 2016 portfolio dat pas in Q3 2016 op de markt komt.
  • Hardware, software en serviceproviders zullen hun diensten en services voor Windows 10 op verschillende tijdstippen en migratiemomenten aanpassen. Dit is een uitdaging voor organisaties die afhankelijk zijn van deze services.
  • Organisaties hebben verschillende behoeftes bij het adopteren van nieuwe technologieën. Bovendien bepaalt de risicostrategie van een bedrijf hoe snel een operating system als Windows 10 geadopteerd kan worden.
  • Windows 10 lijkt een onvermijdelijke migratie te zijn voor bijna alle organisaties in de markt en zal in 2016 hoog op de agenda staan van beleidmakers.

  In de markt krijgt Windows 10 veel positieve reacties. Zowel van klanten, eindgebruikers als organisaties. Echter, veel organisaties zijn zoekende naar de juiste migratiestrategie en termijn waarop men het Windows 10 project wil gaan starten. Windows 10 verschilt in veel opzichten van alle vorige Windows versies. Deze wijzigingen uiten zich zelfs in de manier waarop Microsoft Windows 10 ontwerpt en levert naar de markt. Deze wijzigingen beïnvloeden hoe bedrijven hun migratiestrategieën plannen en vooral wanneer men wil gaan migreren naar Windows 10.

  Er zijn vier primaire factoren die in acht genomen moeten worden als men een Windows 10 migratie plant:

  1. Voer een gebruikersonderzoek uit onder de verschillende afdelingen binnen uw organisatie en stel aan de hand hiervan gebruikersprofielen op.
  2. Stel een migratieaanpak profiel samen. Dit profiel geeft inzicht op de vraag of Windows 10 echt nodig is binnen uw bedrijf en hoe agressief men een migratie moet gaan benaderen.
  3. Houd rekening met de timing rondom Windows 10 updates en de beschikbaarheid van Microsoft Enterprise Tools die nodig zijn voor Windows 10 management en of deze geschikt zijn voor uw organisatie.
  4. Zoek uit of en wanneer hardware, software en servicepartners die Windows 10 en services voor Windows 10 producten aanbieden en ondersteunen volwassen genoeg zijn voor de inzet in uw organisatie.

  Met het vaststellen van een Windows 10 migratie profiel kunt u als organisatie achterhalen hoe snel uw organisatie Windows 10 kan en wil adopteren. Een Windows 10 migratie profiel kan onderverdeeld worden in drie typen profielen: agressief, conservatief en doelgroep gericht.

  Onderstaande tabel verduidelijkt deze migratieprofielen.

  Profiel Behoefte Tijdspad Stappen
  Agressief Brede interesse in nieuwe features (security, touch en mobility).

  Organisatie is al bezig met een uitrol naar Windows 8/8.1 op devices of in de EUC-omgeving.

  2016-2017 Onderzoeken of de huidige werkplek strategie nog de juiste is.

  In place upgrade van alle machines die jonger zijn dan 2 jaar.

  Het versnellen van de vervangingstermijn van oudere machines.

  Het uitrollen van Windows 10 VDI’s op de centrale omgeving

  Beschikbaar stellen van Mobility oplossingen

  Conservatief Geen specifieke behoefte voor Windows 10 anders dan ter vervanging van Windows 7 in het kader van regulier life cycle management. 2017-2019 Upgrade vindt meestal plaats tijdens een nieuwe life cycle voor het hele ecosysteem.
  Doelgroep gericht Versnelde uitrol om aan de eisen en wensen van specifieke gebruikersgroepen te kunnen voldoen.

  Rest van de populatie wordt vervangen tijdens de normale lifecycle of als er speciale omstandigheden zijn welke een migratie rechtvaardigen.

  2016-2019 Upgrade of vervang 2-1 mobiele devices van specifieke gebruikersgroepen.

  Beschikbaar stellen van centrale Windows 10 VDI’s aan specifieke gebruikersgroepen.

  Beschikbaar stellen van Mobility oplossingen aan specifieke gebruikersgroepen.

  In onderstaande alinea’s leest u een beknopte uitleg over de in de tabel genoemde profielen. Natuurlijk kunnen er veel meer redenen zijn om voor een specifiek migratieprofiel te kiezen.

  Agressief

  Dit profiel heeft het begin van de uitrol in medio 2016 gepland staan met als einddatum 2017. Organisaties met een agressief migratieprofiel zijn vaak strategisch, vooruitstrevend en early adopters van nieuwe technologieën. Deze organisaties nemen vaak grotere risico’s tijdens migratietrajecten. Sommige organisaties willen profiteren van de nieuwe security features in Windows 10.

  Conservatief

  De conservatieve groep begint de uitrol in 2017. Organisatie met een conservatief profiel zijn over het algemeen organisaties met een traditionele werkplekomgeving op basis van pc’s en de bijbehorende modellen. Deze organisatie hebben geen specifieke behoefte om te migreren naar Windows 10, anders dan er zeker van te zijn dat Windows 7 tijdig vervangen wordt. End of Support voor Windows 7 is januari 2020. Vanuit dit gegeven kiezen deze organisaties vaak voor een gecontroleerde uitrol van Windows 10 over de komende 4 jaar. Echter kan dit type organisatie niet achterover gaan leunen, maar dient gefaseerd Windows 10 te introduceren tijdens het gebruikelijke lifecycle management.

  Doelgroep gericht

  Deze categorie doet test deployments en onderzoek in 2016 en migreren niet voor 2017. Organisaties met een doelgroepgericht profiel zullen op korte termijn moeten gaan onderzoeken en testen wat Windows 10 voor impact heeft op hun organisatie. Vaak zijn dit wat kleinschaligere projecten voor specifieke doelgroepen binnen een organisatie. Dit type projecten zijn wat meer vergevingsgezind en ook doet een organisatie de nodige kennis op van de nieuwe producten en eventuele valkuilen. Met deze migratie kennis wordt het voor organisaties makkelijker om op een later tijdstip de rest van de populatie te migreren naar Windows 10.

  Conclusie: migreren of niet?

  Windows 10 is een onvermijdelijke migratie voor ongeveer alle typen organisaties. Het maakt hierbij niet uit of de organisatie een pc gedreven organisatie is of dat de organisatie gebruik maakt van EUC-oplossingen, zoals SBC en VDI, of mobiliteit oplossingen, zoals iOS en Chromebooks. Het is hierbij wel van belang dat beleidsmakers, planners en architecten nu al beginnen met het ontwikkelen van een visie en roadmap. Daarnaast moet een organisatie de mogelijkheden en uitdagingen testen waarvoor Windows 10 u stelt als organisatie.

  Het minimale waar organisaties zich mee bezig zouden moeten houden is het volgende:

  • Creëer een werkplekvisie voor de komende jaren.
  • Creëer een roadmap voor de komende jaren.
  • Zorg dat planners, engineers en supportpersoneel kennis op doen van Windows 10.
  • Zoek contact met bedrijf kritische leveranciers en serviceproviders aangaande hun support en ontwikkelingen op het gebied van Windows 10.
  • Begin met het ontwikkelen van een testomgeving en migratieprocedures.

  Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of ondersteuning nodig bij het ontwikkelen van een visie, roadmap of migratiestrategie? Dan kunt u altijd contact op nemen met ConoScenza.

  Bronvermelding:
  Gartner: G00293326, G00291843

mm

Auteur: Edwin Houben,

Trefwoorden: Microsoft

Email Edwin Houben

Lees alle blogberichten van Edwin Houben

Deel dit bericht

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *