Zoek op trefwoord, naam of systeem:

VMware

Gemeente Smallingerland

Gemeente Smallingerland is gevestigd in Drachten en telt ruim 55.000 inwoners, waarvan er zo’n 45.000 in Drachten wonen. Gemeente Smallingerland heeft zo’n 520 werkplekken. Het aantal ingelogde gebruikers fluctueert maar het totaal aantal mensen dat toegang heeft tot het systeem zit rond de 600. Gemeente Smallingerland maakt voornamelijk gebruik van Microsoft producten in een Citrix omgeving. Het serverlandschap wordt gevirtualiseerd d.m.v. VMware producten. ConoScenza heeft een Second Opinion uitgevoerd op de IT omgeving. Lees de volledige Customer Case van Gemeente Smallingerland.

Treant Zorggroep

De Treant Zorggroep bestaat uit drie ziekenhuislocaties en 20 centra voor verpleeg- en ouderenzorg. 300.000 inwoners van de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal kunnen hier terecht voor de best mogelijke zorg. De ICT organisatie van de zorggroep ondersteunt meer dan 10.000 medewerkers. Het merendeel van de werkplekken is gevirtualiseerd en maken gebruik van VMware Horizon View. De Windows domeinen van drie verschillende ziekenhuizen zijn samengevoegd naar één gezamenlijk domein. ConoScenza heeft het desktop team ondersteund tijdens de migratie naar de virtuele omgeving. Dit omvatte het bouwen van MSi packages, ThinApps en beheer van de Windows Server en Client omgeving. ConoScenza is tevens onderdeel geweest van een migratietraject om de medewerkers van ondersteunende afdelingen te migreren naar het nieuwe gezamenlijke Active Directory domein. Aandachtspunt hierbij was het ontsluiten van de bestaande data en bijbehorende toegangsrechten naar het nieuwe domein. Bovendien is er veel energie gestopt in het migreren van resource servers en applicaties waarbij applicaties zoveel mogelijk gethinapped moeten worden.

Gemeente Venray

Gemeente Venray heeft 400 gebruikers en 300 werkplekken. ConoScenza is betrokken bij de voorbereiding en de technische implementatie van o.a. de nieuwe VMware View omgeving. Werkzaamheden die hierbij een rol spelen zijn: het volgen van technologische ontwikkelingen en deze toetsen op bruikbaarheid en vertalen naar concrete oplossingen voor de gemeente, opstellen en onderhouden van ICT architecturen en beschrijven van het ICT landschap en het aandragen van oplossingen m.b.t. business en/of automatiseringsvraagstukken, zoals kostenefficiëntie en bedrijfsflexibiliteit.

Océ

Océ is een Nederlandse printerbouwer en documentdienstverlener en heeft wereldwijd zo’n 15.000 medewerkers en 6.000 werkplekken. De IT omgeving is voor een groot deel gevirtualiseerd op basis van VMware vSphere 5.5. Hierop draaien Microsoft Windows Server 2003/2008R2/2012 en een aantal Linus systemen. Er worden voornamelijk Microsoft producten gebruikt zoals Exchange 2010, SharePoint 2013 en SCCM 2021R2. ConoScenza heeft ondersteuning geleverd bij het vervaardigen van een standaard platform wereldwijd voor de uitrol van applicaties en besturingssystemen.