Zoek op trefwoord, naam of systeem:

Overheid

Gemeente Groningen

Gemeente Groningen maakte gebruik van een Juniper VPN om verbinding te maken met de XenMobile omgeving. De gebruikers moesten constant de volledige VPN verbinding opbouwen om mail binnen te krijgen, wat erg omslachtig werkte. Daarom heeft Gemeente Groningen voor de implementatie van Citrix NetScalers gekozen. ConoScenza ondersteunt Gemeente Groningen met de continuïteit van de NetScaler en XenMobile omgeving. Meer weten over wat dit precies inhoudt en waarom Gemeente Groningen voor ConoScenza heeft gekozen? Lees dan de volledige Customer Case van Gemeente Groningen.

Gemeente Smallingerland

Gemeente Smallingerland is gevestigd in Drachten en telt ruim 55.000 inwoners, waarvan er zo’n 45.000 in Drachten wonen. Gemeente Smallingerland heeft zo’n 520 werkplekken. Het aantal ingelogde gebruikers fluctueert maar het totaal aantal mensen dat toegang heeft tot het systeem zit rond de 600. Gemeente Smallingerland maakt voornamelijk gebruik van Microsoft producten in een Citrix omgeving. Het serverlandschap wordt gevirtualiseerd d.m.v. VMware producten. ConoScenza heeft een Second Opinion uitgevoerd op de IT omgeving. Lees de volledige Customer Case van Gemeente Smallingerland.

Gemeente Venray

Gemeente Venray heeft 400 gebruikers en 300 werkplekken. ConoScenza is betrokken bij de voorbereiding en de technische implementatie van o.a. de nieuwe VMware View omgeving. Werkzaamheden die hierbij een rol spelen zijn: het volgen van technologische ontwikkelingen en deze toetsen op bruikbaarheid en vertalen naar concrete oplossingen voor de gemeente, opstellen en onderhouden van ICT architecturen en beschrijven van het ICT landschap en het aandragen van oplossingen m.b.t. business en/of automatiseringsvraagstukken, zoals kostenefficiëntie en bedrijfsflexibiliteit.

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk. DUO heeft 2500+ gebruikers en 2000+ werkplekken. ConoScenza houdt zich bezig met o.a. printserver migraties, inrichting van de AD structuur, Exchange 2003 naar Exchange 2010 migraties en usermigraties middels Quest Migration Manager for AD/Exchange, implementaties van Windows Server 2012R2 middels SCCM 2012R2, fileservermigraties van Server 2003 naar 2012R2 en applicatie server migraties van Server 2003 naar 2012R2. Al deze migraties en implementaties zijn door een goede voorbereiding zonder noemenswaardige problemen verlopen.

Gemeente Gemert-Bakel

Gemeente Gemert-Bakel is een uitgestrekte plattelandsgemeente in Zuidoost Brabant. De gemeente beslaat de volgende gebieden: Gemert, Bakel, Milheeze, Handel, De Mortel, De Rips en Elsendorp. De gemeente heeft sinds 2011 een samenwerkingsverband met de buurgemeente Laarbeek. Binnen dit samenwerkingsverband zijn een aantal uitvoerende onderdelen zoals ICT samengebracht. Gemeente Gemert-Bakel heeft zo’n 150 werkplekken en Gemeente Laarbeek heeft 120 werkplekken met in totaal 400+ gebruikers. Beide gemeentes liepen met grote regelmaat tegen beperkingen aan van de huidige Windows 2003 – XenApp 5.0 omgeving. Bovendien waren de meeste componenten End-of-life. Er moest een geheel nieuwe omgeving opgezet worden en Gemert-Bakel heeft gevraagd of ConoScenza kan zorg dragen voor de bouw en inrichting van de nieuwe omgeving. Lees de volledige Customer Case van Gemeente Gemert-Bakel.