Zoek op trefwoord, naam of systeem:

Referenties

Hieronder staat een greep uit de opdrachten die wij uitvoeren bij onze klanten. U kunt o.a. uitgebreide klantcases downloaden die een goed beeld geven van wat wij eventueel voor uw organisatie zouden kunnen betekenen.

Onze referenties

Reinier van Arkel groep

De Reinier van Arkel groep is al ruim 5 eeuwen specialist in het aanbieden van psychische en psychiatrische hulp. De organisatie heeft twaalf vestigingen met ruim 1.600 medewerkers. De Reinier van Arkel groep is bezig met de ontwikkeling van een private cloud. De aard van de werkzaamheden van ConoScenza hadden initieel betrekking op het beheer van de oude omgeving. Daarnaast signaleerde ConoScenza een probleem m.b.t. de bestaande Exchange omgeving wegens te weinig capaciteit qua intern geheugen. Lees hier de volledige referentie.

RAM Infotechnology

RAM Infotechnology is gespecialiseerd in het hosten en beheren van ICT voor organisaties voor wie ICT geen kerntaak is, maar wel essentieel is voor het goed functioneren van hun dienstverlening. ConoScenza is bij RAM betrokken geweest bij het opzetten van het eCumulus platform. Dit is een complete werkplekoplossing inclusief geïntegreerde applicaties, hosting, beheer, beveiliging en back-up. Download de volledige case voor alle informatie rondom het eCumulus project.

Gemeente Smallingerland

Gemeente Smallingerland is gevestigd in Drachten en telt ruim 55.000 inwoners, waarvan er zo’n 45.000 in Drachten wonen. Gemeente Smallingerland heeft zo’n 520 werkplekken. Het aantal ingelogde gebruikers fluctueert maar het totaal aantal mensen dat toegang heeft tot het systeem zit rond de 600. Gemeente Smallingerland maakt voornamelijk gebruik van Microsoft producten in een Citrix omgeving. Het serverlandschap wordt gevirtualiseerd d.m.v. VMware producten. ConoScenza heeft een Second Opinion uitgevoerd op de IT omgeving. Download de volledige referentie case.
 

Dienst Uitvoering Onderwijs

Dienst Uitvoering Onderwijs is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk. DUO heeft 2500+ gebruikers en 2000+ werkplekken. ConoScenza houdt zich bezig met o.a. printserver migraties, inrichting van de AD structuur, Exchange 2003 naar Exchange 2010 migraties en usermigraties middels Quest Migration Manager for AD/Exchange, implementaties van Windows Server 2012R2 middels SCCM 2012R2, fileservermigraties van Server 2003 naar 2012R2 en applicatie server migraties van Server 2003 naar 2012R2. Al deze migraties en implementaties zijn door een goede voorbereiding zonder noemenswaardige problemen verlopen.

Treant Zorggroep

De Treant Zorggroep bestaat uit drie ziekenhuislocaties en 20 centra voor verpleeg- en ouderenzorg. 300.000 inwoners van de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal kunnen hier terecht voor de best mogelijke zorg. De ICT organisatie van de zorggroep ondersteunt meer dan 10.000 medewerkers. Het merendeel van de werkplekken is gevirtualiseerd en maken gebruik van VMware Horizon View. De Windows domeinen van drie verschillende ziekenhuizen zijn samengevoegd naar één gezamenlijk domein. ConoScenza heeft het desktop team ondersteund tijdens de migratie naar de virtuele omgeving. Dit omvatte het bouwen van MSi packages, ThinApps en beheer van de Windows Server en Client omgeving. ConoScenza is tevens onderdeel geweest van een migratietraject om de medewerkers van ondersteunende afdelingen te migreren naar het nieuwe gezamenlijke Active Directory domein. Aandachtspunt hierbij was het ontsluiten van de bestaande data en bijbehorende toegangsrechten naar het nieuwe domein. Bovendien is er veel energie gestopt in het migreren van resource servers en applicaties waarbij applicaties zoveel mogelijk gethinapped moeten worden.

Océ

Océ is een Nederlandse printerbouwer en documentdienstverlener en heeft wereldwijd zo’n 15.000 medewerkers en 6.000 werkplekken. De IT omgeving is voor een groot deel gevirtualiseerd op basis van VMware vSphere 5.5. Hierop draaien Microsoft Windows Server 2003/2008R2/2012 en een aantal Linus systemen. Er worden voornamelijk Microsoft producten gebruikt zoals Exchange 2010, SharePoint 2013 en SCCM 2021R2. ConoScenza heeft ondersteuning geleverd bij het vervaardigen van een standaard platform wereldwijd voor de uitrol van applicaties en besturingssystemen.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten beheert meer dan 100.000 hectare natuur. Naast bestaande natuur ontwikkelt Natuurmonumenten ook nieuwe natuur. Bijvoorbeeld door landbouwgrond om te vormen tot nieuwe leefgebieden voor planten en dieren. De IT-omgeving biedt toegang aan zo’n 2000 gebruikers. ConoScenza is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud en support van de AppSense infrastructuur met daarbij business applicaties op Windows 8.1 en Windows Server2008R2 en XenApp 6.5. ConoScenza heeft de AppSense omgeving gemigreerd naar de meest recente versie. Bovendien is ConoScenza bezig om de Citrix omgeving volledig te patchen d.m.v. SCCM en WSUS.

Meer referenties