Zoek op trefwoord, naam of systeem:

ConoScenza & MVO

ConoScenza & MVO

ConoScenza is betrokken bij de maatschappij, haar klanten, partners en medewerkers. Dit uit zich niet alleen in duurzame relaties. We leveren ook graag een waardevolle bijdrage aan de samenleving en onze leefomgeving.

 • Local-for-local principe
  Het werken vanuit regionale kantoren en met middelen als Skype for Business heeft een positieve invloed op onze medewerkers (betere balans tussen werk en privé) en CO2-uitstoot.
 • Paperless office
  Wij hebben onze bedrijfsprocessen zo veel mogelijk digitaal gestroomlijnd. Zo ontvangt u bijvoorbeeld van ons enkel digitale offertes en facturen.
 • Hart voor de natuur
  Omdat wij de natuur een warm hart toedragen, ontvangt iedere collega een lidmaatschap van Natuurmonumenten.
 • Sponsoring
  Sponsoring is een belangrijke pijler binnen onze organisatie. Op basis van een sponsorbeleid steunen wij ieder jaar diverse goede doelen en sponsoren wij verschillende charity run’s e.d.